Korsørs gamle accisebod ligger ved Nankes Plads og bliver til daglig kaldt Bomhuset.

Bomhuset blev erhvervet af Korsør kommune i 1968, efter at det i et par år havde fungeret som iskiosk. Initiativet til købet blev taget af byrådets biblioteks- og kulturudvalg, der i sin indstilling til byrådet anførte, at ”denne lille kønne bygning bør tilhøre Korsør by og derved holdes i en pæn og værdig stand.” Det er bestemt ingen overdrivelse, at det er en køn lille bygning!

Danmarks Købstadsmuseum, Den Gamle By, i Århus har i begyndelsen af 1990’erne opført en tro kopi i fuld skala af Korsørs Bomhus, fordi man fandt, at netop dette hus var det mest rammende udtryk for de acciseboder, der blev opført i mange søkøbstæder i 1700- og 1800-årene.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Bomhuset i Korsør er opført, men flere forhold tyder på 1838-39. Det er gulkalket, omtrent kvadratisk med front ud mod gaden.

Facaden har en overdækning, der hviler på 4 doriske søjler, hvoraf de to midterste er af træ. Murværket afsluttes af en hvidkalket gesims, og den gulkalkede skorsten er med til at give den lille bygning en fin balance.

Accisen var en afgift, der blev pålagt nogle af de toldpligtig varer, der blev ind- og udført via søvejen, og denne afgift tilfaldt i en lang periode købstaden.