Facaden er udsmykket med fire sandstensfigurer, der symboliserer de fire årstider og anbragt dér af Marius Hammann til erstatning for Rasmus Langelands oprindelige facadeudsmykning. I 2005 blev de fire skulpturer sat i stand af billedhuggeren Erik Varming. I 1758 brændte herregården Basnæs.

Rasmus Langeland gjorde kort efter en god handel, da han købte en række bygematerialer fra den nedbrændte bygning, bl.a. “en umaadelig Hoben Jern og Jernankre samt Klokkemetal og Kobber-plader”, – og fik dem fragtet til Korsør til sit byggeri i Algade. Deriblandt var der fire figurer “af hugne Sten”, forestillende romerske krigere.

Det passede nok i Rasmus Langelands pralende stil, da de blev anbragt på konsoller ved hoveddøren, “hvor endnu disse prægtige Sindbilleder ses indmuret til Gaden og pryder gaarden”, fortæller provst S.M.Beyer i 1820 i “Topografi over Ægislemagle Sogn”.

Hvornår disse figurer er fjernet vides ikke, men i midten af det nittende århundrede han man i både kælder og loft fundet stumper af stenfigurer, nøgne fødder i sandaler og hoveder med hjælme. Marius Hammanns figurer blev opsat i 1901.