Kongegaarden, restaureringsrapport, “De fire Årstider”
af Erik Varming

Stilet til Kulturarvsstyrelsen den 3. august 2005

Gengivet efter aftale mellem Foreningen Kongegaarden og forfatteren.

Figurerne på Kongegaardens facade havde været opsat på muren i ca. 100 år, da jeg fik opgaven, og som man kan se af eksisterende fotografier, har de i de sidste 50 år været i stærkt forfald på grund af den type armeringsjern, man brugte for 100 år siden. Dengang vidste man ikke, at jern udvider sig, når det udsættes for vind og vejr og derved brækker cementen fra hinanden. Og da figurerne var i så stærk erodering, var det ikke muligt at bruge figurerne på muren som udgangspunkt for en restaurering.

Heldigvis var der for ca. 15 år siden blevet lavet afstøbning af figurerne, som på det tidspunkt var i en lidt bedre stand, end da jeg blev draget ind i restaureringen. Den tidligere afstøbning og påbegyndte restaurering havde på mange mangler, f.eks. var flere af figurerne blevet “glattet” ud, så markante dele af menneskeskikkelserne direkte manglede. Samtidig var disse gipsmodeller blevet dårligt opbevaret i Fæstningens kælder, så dele af figurerne var slået af eller bortkommet. Derfor var det meget heldigt, at fotografier af figurerne fra år 1900 gav mulighed for at drage sammenligninger. Med billederne i hånden var det muligt at rekonstruere de manglende elementer, – f.eks. hundehovedet, en arm og et hoved. Endvidere var flere partier på figurerne “uldne” og måtte derfor trækkes skarpere op.

Da rekonstruktionen var færdig og godkendt af Kongegaardens bestyrelse, blev afformningen i silikone påbegyndt som basis for cementafstøbningerne.

Der blev foretaget en del farveprøver, som skulle indpasse sig i forhold til de sandstensprofiler og den ornamentik, der findes på Kongegaardens facade. Det viste sig, at en blanding af hvis cement og en rødlig bakkegrus gav den tilsigtede virkning, så selv om figurerne er støbt i cement, får de en langt mere tiltalende kalkstenskarakter, som passer bedre til bygningens stil.

I modsætning til de ødelagte figurer fra år 1900, er de nye opsat med rustfrit stål, og derfor vil de ikke udvide sig. Hvis de nyligt opsatte figurer nogensinde skal erstattes, findes formeren med “originale” gipseksemplarer liggende i selve formene, og denne gang opbevares de under bedre forhold end tidligere. Det vil sige, at der findes en “dobbeltsikring” af Kongegaardens figurer, – nemlig både silikoneform og gipsafstøbning.