På væggen i hallen kan man læse Kongegaardens historie

 • Kongegaarden opførtes 1761 af Rasmus Langeland der ejede den til 1772.
 • Derefter kom Marcus Larsen (Lauritzen) til 1796.
 • Poul Berg til 1812.
 • Andreas Højels Buch til maj 1839.
 • Wallø stift som udlægshaver til septbr.
 • S. Aa. Jørgen Kruse til 1841.
 • Carl Adolph Hennecke til 1846.
 • Thommes Nyeland til 1858.
 • D. Weimann til 1870. Jens Pedersen til 1877.

Derefter dennes søn Thorvald Pedersen der lod gaarden restaurere i aarene 1901- 02 ved architekt Aage Mathiesen
sønnesøndattersønnesøn af Rasmus Langeland med assistance af kunstmaler Marius Hammann.

 • Taarnurfabrikant Bertram Larsen København.
 • Murmester N Petersen.
 • Jun tømmermestrene Christjansen og J Jacobsen.
 • Snedkermester Chr Rasmussen.
 • Malermester Vilh Krogh.
 • Blikkenslagermester Chr Gebert.
 • Smedemester Carl Sørensen Korsør.
 • Stenhugger G M Hansen Slagelse.
 • Kunstsmed Chr christensen Hillerød.
 • Bygningens historie samledes af museumsassistent Chr A Jensen af København 1902