Isenstein Samlingen

Isenstein Samlingen rummer over 7000 værker af den afdøde kunstner, billedhuggeren Harald Isenstein.

 

Hovedparten af samlingen består af akvareller og tegninger, men de fleste vil nok huske Harald Isenstein for hans mange portrætbuster af kendte danskere – heriblandt kan nævnes Dronning Margrethe II, Niels Bohr, Karen Blixen, Victor Borge m.fl.

 

Harald Isenstein blev født i Tyskland i 1898 og døde i 1980 i Danmark. I 1987 fik Korsør Kommune overdraget alle hans efterladte værker af hans enke efter andet ægteskab Olga Marie Isenstein. Foreningen Isenstein Samlingen har efter sin stiftelse i 1988 stået for registrering og fotografering af samtlige værker.
Ved skiftende udstillinger i Kongegården udbredes kendskabet til Harald Isenstein og hans geniale sans for at portrættere sine medmennesker.

 

Fra 2018 er der oprettet en intern bestyrelsen, hvor Jens Jørgensen, Tyge Fønns-Lundberg og Michael Madsen. Jens Jørgensen sidder i Kongegaard Fondensom repræsentant for Isenstein Samlingen.

HARALD ISENSTEIN

OPVÆKSTEN

Harald Isenstein blev født i 1898 i Hannover, men allerede inden han nåede skolealderen, flyttede familien til Berlin, hvor han kom i en privatskole, der byggede på ideer om, at børn i de første skoleår ikke skulle lære at skrive og regne, men kun lege. Haralds enestående talenter for tegning og modellering blev hurtigt opdaget, og han blev på det nærmeste betragtet som et vidunderbarn.

VERDENSKRIGENE

I 1917 blev Harald Isenstein optaget på Berlins Kunstakademi, men måtte kort efter afbryde studierne for at blive soldat i 1. verdenskrig.

De fleste af hans soldaterkammerater faldt ved fronten. At Harald Isenstein undgik fronttjeneste skyldtes, at den øverstbefalende ønskede en buste af sig selv. Det blev Harald Isensteins redning. I 1919 kunne han genoptage studierne. Sammen med Käthe Kollwitz og mange andre kendte navne var han en aktiv deltager i Berlins blomstrende kunstnerliv indtil Nazisternes magtovertagelse, og det var i den periode, han grundlage sin anseelse med blandt andet den berømte Einstein-buste (1924).

FLUGTEN TIL DANMARK

Som tysk jøde måtte Harald Isenstein sammen med hustruen Hildegard flygte fra Berlin i 1933, da Hitler overtog magten. Han valgte Danmark, fordi hans mors familie kom fra København.

Han var heller ikke ukendt herhjemme for dem, der fulgte med i det berlinske kunstliv. Den Frie Udstilling gav ham en fortjent velkomst ved at indbyde ham som gæst i 1934.

I 1937-39 udstillede han på Kunstnernes Efterårsudstilling, og han dokumenterede sit overlegne talent ved at udføre en række portrætter af fremstående danskere. I Weilbachs Kunstnerleksikon kan man læse følgende karakteristik: “…en udpræget portrætbegavelse med evne til under sin foretrukne form: portrætbusten at omskrive personens åndelige karakter og ydre i en plastisk syntese.”
Under krigen måtte han flygte til Sverige. Hvor han markerede sig ved omfattende pædagogisk virksomhed. Han vendte tilbage til Danmark i 1945 og blev dansk statsborger i 1947.

Harald Isensteins flygtningemonument foran rådhuset i Helsingborg.

PÆDAGOGEN ISENSTEIN

Interessen for mennesker sad dybt i Harald Isenstein.
Tidligere havde han været lærer på kunstskoler – Han hørte bla. til de første lærere, som blev ansat på Bernadotteskolen, da den blev oprettet i 1949.

Det varede ikke længe, før han kastede sig ud i en meget omfattende pædagogisk virksomhed, ikke blot beregnet på vordende kunstnere, men nok så meget rettet mod folkeskolelærere, børn og amatører.

Han var den fødte vejleder i en grad, som man sjældent oplever. Han tog radio og TV ind i sit virke i et omfang, som vi aldrig har set magen til. Et lysende monument over denne evne er den utrolige instruktive og smukt tilrettelagte lille bog “Leg med Ler”, som han udgav på flere sprog. Den pædagogiske virksomhed medførte, at Harald Isenstein sjældnere viste egne arbejder for offentligheden. I aviserne lærte man lejlighedsvis om hans aktiviteter blandt flygtningemonumenterne i Helsingborg og Jerusalem samt skulpturer og portrætbuster rundt om i verden.

ISENSTEIN SAMLINGEN

Det kostede Harald Isenstein svære tab i sin tid at flytte fra Tyskland. Han mistede den største del af sin ungdoms produktion dernede, navnlig mange store arbejder gik tabt. Harald Isenstein var en meget flittig kunstner og efterlod ved sin død i 1980 en meget betydelig samling arbejder. Samlingen blev bestyret af hans enke efter andet ægteskab, Olga Marie Isenstein, indtil stiftelsen af Foreningen Isenstein-Samlingen i 1988, der herefter overtog ansvaret. Samlingen er færdigregistret, og den har vist sig at rumme over 7000 enkelt ting, portrætbuster, skulpturer, tegninger, akvareller, grafik, oliebilleder, modeller, skitser og andet.

UDGIVELSER ISENSTEIN

HILDEGAARD ISENSTEIN

VÆRKER UDENFOR SAMLINGEN