En del af denne tekst er skrevet omkring år 1800 og kan derfor være svær at læse.

Forfatteren Jens Baggesen, der blev født i Korsør i 1764, fortæller, at han som syvårig sammen med to søskende og tjenestepigen fra Korsør Slot fik tilladelse til at gå til den såkaldte Kongensgaard for at se den oplyste bygning og måske endda dronningen gennem et vindue. Det var dronning Caroline Mathilde, der var på en rejse til Holsten. Det var en kold og klar vinteraften, og Jens Baggesen beskriver oplevelsen således:

”Alt i og om gården vrimlede med mere eller mindre pyntede børn. Jeg med mine søstre og pigen stod i hoben og stirrede op, fulde af undren over den umådelige herlighed – hvilken glans!
Om jeg ikke allerede da var blændet, så blev jeg det da den aldeles uventede lykke vederfaredes os: at se dronningen selv lige nær ved! Hun steg nemlig ned og hilste med huldsalig venlighed den fattige skare, der stod dér og frøs for hendes skyld. Hovedsageligt tiltrak børnene sig hendes opmærksomhed, og tilfældigvis – måske foranlediget af et højt udråb fra mig, bemærkede hun fortrinsvis mig, lyksalige!

Hun talte til mig og spurgte mig om mit navn (det jeg skammede mig ved og sikkert med rødmen har fremstammet), efter min alder og efter mine forældre.

Jeg må have sagt noget påfaldende, for hun løftede mig leende op (hvad let var, for jeg var svag og lille) og – oh himmel! I al evighed glemmer jeg det aldrig – endnu brænder erindringen efter et halvt århundrede – hun kyssede mig! Men dette kys afgjorde den hele følgende 50-årige historie af mit liv”.