Familien efter Thorvald Pedersen solgte ejendommen i 1968, men i de efter-følgende år blev den desværre udsat for mange forskellige idéer og langsomt blev den ødelagt. Det endte med, at myndighederne måtte tage affære, og i 1983 sørgede Bygningsfredningsfonden og Kreditforeningen Danmark for, at bygningen blev sat i stand. I 1985 overtog Korsør kommune ejendommen.
Foreningen Kongegaarden blev stiftet i 1986 for at bevare Kongegaarden for byens borgere og skabe et projekt for dens anvendelse til kulturelle formål. I forståelse med Korsør kommune anmodede foreningen arkitekterne Søren Lundqvist m.a.a., Hillerød, og Holger Pedersen, Korsør, om at udarbejde et skitseprojektforslag for indretning af Kongegaarden til et center for billedkunst og musik.

Men der skulle gå endnu seks år før de første resultater var synlige. Med en vældig åbningsfest den 23. maj 1992 kunne Foreningen Kongegaarden præsentere den nyistandsatte bygning. Undereteagen blev indrettet til café-formål og magasiner til samlingen af værker af billedkunstneren Harald Isenstein. Hovedtrappen og indgangen var sat i stand, og i stueetagen var der udstillingslokaler og reception.

Fem år senere var bygningen endelig færdigindrettet. Et mødelokale, to friboliger og et musiklokale med et dejligt flygel kunne nu tages i brug, og nu fremstod Kongegaarden endelig som et færdigt projekt. Et center for billedkunst og musik.

Det betyder, at vi i dag kan glæde os over udstillinger i kælderetagen og i stueetagen. Vi kan glæde os over koncerter i musiksalen på øverste etage. Og vi kan tilbyde unge billedkunstnere og musikere at bo gratis i Kongegaarden i op til ét år, hvor de kan bruge tiden til at gøre sig dygtigere. Jo, Kongegaarden er blevet et moderne center for kunst og kultur, – og heldigvis ikke et bøfhus, som der engang var planer om.