Kongegaardsfonden 2018

Siden opstarten af Kongegaarden i 1992 har ansvaret for den centrale styring af huset været Fonden. I 2010 blev alle arbejdsfunktioner i Kongegaarden overdraget til en leder, med ansvar overfor Fonden. I Fonden sidder repræsentanter fra musikken og kunstens verden foruden repræsentant fra Kulturudvalget i Slagelse Kommune samt en repræsentant fra Isenstein Samlingen og en Fonds formand.

Formanden er på valg hvert andet år, og siden 2014 har det været Flemming Erichsen, der har siddet på posten.

dav

Flemming Erichsen sad som Borgmester i Korsør under Kongegaardens opstart og gør igen en stor indsats for at skabe udvikling i huset. Især i de sidste tre år har der været et utal af opgaver, dels en stor renovering af huset på kr. 3,5 millioner afsluttet i november 2017. Et andet nyt tiltag er at fremtidssikre huset i tæt samarbejde med Slagelse kommunes kulturafdeling. Det gælder nu om, at få nye målgrupper ind i huset fra hele Sjælland og give nye gode oplevelser i huset.
Fonds bestyrelsen afholder fondsmøder ca. tre gange om året, hvor de i tæt samarbejde med husets leder lægger de overordnede planer for året samt varetager mere formelle opgaver.

Fonden udvælger også en kunstner eller en musiker, som i max et år kan opholde sig i husets legatbolig, hvor de kan arbejde på opgaver som kræver ro og koncentration. Netop her i 2018 kan ses operasanger Anne Roed Refshauge, med sin ”kærlig hilset fra Ingenmandsland” af Svestar, som er komponeret og skrevet i Kongegaarden.
Under Fonden ligger også skoletjeneste, hvor skolerne kan vælge materiale til tre forskellige aldersgrupper.

 

I dag er medlemmerne i Fonden Flemming Erichsen, formand, samt en repræsentant fra Akademiet og Jesper Sivebæk fra Musikkonservatorierne, Slagelse kommunes repræsentant fra Kulturudvalget Britta Huntley samt Jens Jørgensen rådgiver i Isenstein Samlingen.
Fondssekretær er leder i Kongegaarden Joy Petrowsky.

 

Flere oplysninger kan fås ved at maile
Kongegaarden: Info@kongegaarden.dk