Korsør Koncerterne

Foreningen Korsør Koncerterne har til formål at fremme musiklivet i Korsør ved afholdelse af professionelle koncerter og andre aktiviteter, der kan øge interessen for musik. Foreningen har en særlig forpligtelse til at udbrede kendskabet til og forståelsen for den klassiske og ny kompositionsmusik.
Herudover arrangerer foreningen med mellemrum professionelle koncerter med jazz og andre musikformer.
Formand er Anders Bechmann Jensen, tlf. 5837 2162, e-mail anders.b.j@get2net.dk .

 

Kasserer er Lisbeth Bergstedt, tlf. 2041 5893.
Kontingent indbetales ved anvendelse af linket til place2book.dk i venstre hjørne .

 

Medlemskab tegnes ved at indbetale kontingent som anført ,eller ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Kontingentet er 60,00 Kr. pr. år pr. person og 200,00 Kr. for firmaer eller lign, som ønsker at støtte foreningens formål.