NYHED! Ny ledelse på Kongegaarden

Pressemeddelelse:

Kunsthistoriker Henrik Broch-Lips vil styrke Kongegaardens profil som Vestsjællands kraftcenter for kunstudstillinger, musik-events og formidling.

Henrik Broch-Lips er tiltrådt som leder af Kongegaarden i Korsør. Den erfarne leder og kunsthistoriker med speciale i samtidskunst er udset til at udvikle det regionale center for kunst og musik til at blive centrum for den professionelle samtidskunst og musik i Vestsjælland. Samtidig er Christen Obel, der er formand for Det Obelske Familiefond, trådt ind som ny formand for Kongegaardsfonden, der driver Kongegaarden.

Kongegaarden er støttet af Slagelse Kommune og etableret for at skabe kunstudstillinger, arrangere musikarrangementer og sætte kulturen til debat. Opgaven er også at skabe liv i Kongegaardshaven, drive to kunstnerlegatboliger samt formidle og opbevare kunstsamlingen Isenstein på 7300 værker.

Middel til udvikling
Henrik Broch-Lips har mange års ledelseserfaring i spidsen for en ekspanderende kunsthal i Aalborg. Nu glæder han sig til også at skulle skabe forandring og initiere nye, interessante tilbud til glæde for Slagelse kommunes borgere og bringe Kongegaarden et afgørende skridt videre i retningen mod national anerkendelse og opmærksomhed:

”Kongegaardens rokokoinspirerede arkitektur, den særlige historie og beliggenhed er inspirerende. Det bliver spændende at skulle løfte den udfordrende opgave at placere Kongegaarden endnu mere markant på det billedkunstneriske landkort og gøre stedet til et centralt omdrejningspunkt for den vestsjællandske kunstscene og samtidskunsten generelt”, siger Henrik Broch-Lips og tilføjer:

“Ved at få ansvaret for at skulle formidle eksperimenterende samtidskunst, arrangere musikevents, drive kunstnerlegatboligerne og samtidig skabe udviklingsmuligheder for professionelle billedkunstnere er stillingen som leder af Kongegaarden særdeles attraktiv”.

Henrik Broch-Lips (f. 1962) er uddannet cand.mag. i kunsthistorie og europastudier fra Århus Universitet. Han har tidligere været anmelder og kulturjournalist på bl.a. Ekstra Bladet, Århus Stiftstidende, Politiken og Dansk Kunst. Han har skrevet og redigeret en række kunstbøger og var i flere år leder af Das KunstBüro. Han er mentor for BKF, en flittig foredragsholder og stod bag Aalborgs første billedkunstfestival med bl.a. 15 mini-kunsthaller i byrummet. Er grundlægger af Kunstpionererne, der er en ny to-årig uddannelse i kunstformidling og har fra 2014 til 2019 været leder af Kunsthal NORD, som han har udviklet til at være en af landets mest eksperimenterende udstillings- og vidensplatforme for den aktuelle nutidskunst.
Henrik Broch-Lips er gift med journalist Marie Lade, med hvem han har tre voksne børn.

Christen Obel (f. 1961) er Formand for Det Obelske Familiefond, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Musikkens Hus, Utzon Center og Nordic Artists Management. Næstformand for Øregård Museum og C.W. Obel A/S samt bestyrelsesmedlem på Skagens Kunstmuseer. Det Obelske Familiefond uddeler årligt omkring 125 millioner kroner til almennyttige formål som bl.a. kultur og sociale indsatser, og støtter primært klassisk musik og samtidskunst indenfor kunsten.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer i Kongegaardsfonden er billedkunstner Benny Forsberg, musiker Jesper Sivebæk og områdeleder og byrådsmedlem i Slagelse Kommune Britta Huntley.

For yderligere information eller interview kontakt venligst
Henrik Broch-Lips (2236 4127), hbl@kongegaarden.dk