Historiske noter til Poul Isac Grønvold’s raderinger fra Korsør, alle fra 1749, 12 år før Kongegaarden blev bygget.

Af Hans Burchardt og Ole Seyffart Sørensen. Teksten er fra en udgivelse i 1973.

Gengivet efter aftale mellem Foreningen Kongegaarden og forfatterne.

Den 14. maj 1749, om eftermiddagen, begav et stort kongeligt følge sig fra slottet ved Antvorskov mod Korsør. Det var Frederik den Femte, som med sit selskab på adskilligt mere end hundrede personer var på vej gennem Danmark mod Frederikshavn for at besøge ”undersåtterne i Norge”. Selskabet blev ved Korsør modtaget af stiftsamtmanden, byens kommandant og en stor del af borgerskabet. Der blev saluteret fra fæstningen, hvilket bragte lidt sorg i feststemningen, idet der indtræf det beklagelige, at en af konstablerne blev skudt midt over. Gården i Algade nummer 56 fik den ære at huse kongen ved det kortvarige besøg i byen. Allerede næste dags formiddag gik han og hans følge ombord i skibet, der skulle bringe dem til Nyborg.

Dette er i al korthed den ydre ramme omkring de to Korsør-raderinger. Med i følget var fra Krigskancelliet løjtnant Poul Isac gGønvold, som på kadetskolen havde været en af grafikeren Jacob Fosie’s bedste elever. Grønvold udførte under turen 35 (kendte) tryk, der rummer motiver fra Roskilde til Randers og på denne måde udgør datidens billedformidling omkring en større begivenhed.

Det var tanken, at der siden hen skulle udkomme et værk om Norgesrejsen, hvilket åbenbart aldrig lykkedes, skønt Grønvold arbejdede på det i de følgende år efter 1749. Vi kender hverken fortegninger eller færdige raderinger fra ”efter Randers”, og turen, ved vi, fortsatte som planlagt.

Lokalhistorisk for Korsør har hverken rejsen eller det planlagte billedværk så stor betydning, men mere den omstændighed, at det lykkedes Grønvold i løbet af den korte tid, han var her, at udarbejde fire billeder med tilknytning til vor by: ”Corsøer”, ”Kongens Qvarteer”, Den 15d May Kl. 9 …” og ”Kongens OverFart”. Disse fire raderinger rummer alle én eller flere fortællinger om byen og de personer, der levede her for omkring 250 år siden. Det gælder blot om at bruge øjnene og drage sammenligninger til andre beskrivelser samt til lokale forhold i dag; og –måske især – at lade en tøjlet fantasi åbne nye muligheder for viden om byen. . Hertil kommer, at Grønvold var billedkunstner med den deraf følgende ret til selvstændig billedmæssig behandling af et motiv. Dette sætter visse forbehold ved sandhedsværdien af en kunstnerisk samtidsskildring.

Poul Isac Grønvold (1718-60)
Frederik den Femte (1723-66), regent fra 1746

Litteratur:
– Frederik C. Krohn, Samlinger til en beskrivende fortegnelse over danske kobberstik, raderinger, illustrationer, 1864, genoptrykt 1962.
– Personalhistorisk Tidsskrift, 3. række, 1896.
– C.W.Schnitler, Norges kunstneriske Opdagelse, 1920.
– Jørgen Styhr, Dansk Grafik I.
– Jens Sølvsten, Frederik den femtes rejse gennem Danmark til Norge 1749.
– Weilbachs Kunstnerleksikon.