Rasmus Langelands hyldestdigt til dronning Carolina Mathilde findes i original på det Kongelige Bibliotek.
Filial: Danske Afdeling KBS
Materialestatus: KB læsesal
Afdeling: Fjernmagasin
Opstilling: 37, -144 4o

En kopi kan ses på Lokalhistorisk Arkiv, Korsør

ALLERUNDERDANIGST
LYKÖNSKNING
TIL
VORES ALLERNAADIGSTE
DRONNING
CAROLINA MATHILDE
OVERLEVERET
VED HENDES ANKOMST
TIL DET STORE BELT

AF
RASMUS LANGELAND


SORÖE, 1766
TRYKT HOS JONAS LINDGREN, DET RIDDERLIGE
ACADEMIES BOGTRYKKER

Lad muntre Trompeter din Vellyst udtrykke!
Lyksalige Norden! velsignede Jord!
Nu Engelands Smykke og Dannemarks Lykke
Er kommen fra Themsen til Beltet i Nord.

Tak himlen, der valgte en anden LOVISE
Til DRONNING for KONGEN, til MODER for dig!
Hvis Dyder vi evig beundre og prise,
MATHILDIS LOVISE i Dyder er liig.

Gudfrygtigheds Tempel har atter sit Sæde
Forflyttet fra Britter til Cimbrerne hen.
Vi græde med hine: Vi græde af Glæde,
Gud hörte vort Önske, gav KONGEN en VEN.

Velkommen, da DRONNING, vi alle kan sige
Fra Thronen til Hytten: Vi meene det vel.
Ak kiendte DU Hiertet, DU sagde tillige:
I Cimbrernes Hierter er Britternes Siæl.

Paa Nordiske Klipper,skiönt frosne de ere,
Boe brændende Hierter mod Kongernes Slægt:
Ei nogen sin KONGE meer elske og ære,
Læg andre paa Vægten, de holde ei Vægt.

DIN CHRISTIANS Hierte, DIN CHRISTIANS Throne
Staar aaben og ledig: De vente paa DIG.
Med Glæde tag Hiertet, med Lykke DIN Krone,
Da bliver DIT Zepter det himmelske liig.

De Danske og Norske, ja Indiens Vande
Et Offer af Hierters taknemmelig Röst
Til Himlen oplöfte. Lyksalige Lande!
Der midt udi Sorgen af Himlen fik Tröst.

Træd Naadigste DRONNING om borde! vær roelig!
Den rasende Bölge har mistet sin Magt,
Din Lykke paa Havet skal fölge DIG troelig,
En Söe-Helt paa Roeret selv Haanden har lagt.