”Rasmus Langelands Gård, Kongegaarden, Korsør”, som beskrevet på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

Gengivet efter aftale mellem Foreningen Kongegaarden og Kulturarvsstyrelsen.

Sagsoplysninger:

Type: Fredningssag

Betegnelse: Rasmus Langelands Gård (Kongegården), Korsør

Aktuel status: Aktiv

Beliggenhed: Algade 025 A

Kommune: Slagelse

Beskrivelse:

Den store og fornemme gæstgivergård kaldet Kongegården blev ifølge et inskriptionsbånd opført for købmand Rasmus Langeland i 1761 til brug for finere rejsende, der afventede gunstigt vejr til overfarten over Storebælt. Af den oprindelige bygning, der opførtes i grundmur til gadesiden og bindingsværk mod gården, er stort set kun gadefacaden bevaret nogenlunde intakt fra opførelsen, idet gårdfacaden omsattes i grundmur i 1800-tallet, og bygningen gennemgik som helhed en omfattende ombygning og restaurering 1901-02. Verandaen på sydgavlen stammer fra denne ombygning. Den repræsentative hovedfacade mod Algade, der muligvis kan være tegnet af Philip Hartmann, domineres af et rigt udsmykket indgangsparti i tre fag kronet af en gavlkvist med højt rejst frontispice. Mens den reliefagtige udsmykning af facaden med ørelisener, refendfugning og båndslyngsornamenter er karakteristisk for rokokoen, ligesom, stammer enkelte dekorative led som portens slutsten og konsollerne under frontispicen fra renæssancen, idet de er overflyttet hertil fra herregården Basnæs. De støbte statuer omkring hovedportalen, sandsynligvis fra 1901-02, erstatter antagelig tidligere renæssancefigurer. Bygningen blev udvendig istandsat 1984-85. (Vestsjællands gennemgang, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle).

Omfang: Forhuset (1761). F. 1918.

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Fredningsstatus: Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration

Sagsbehandlinger:

Sagsbehandling:
Type: Tinglyst fredning
Dato: 3/7-1918

Kommentar: Fredet

Begrundelse: Den imposante gamle gæstgivergård har som det fornemste af Korsørs ældre købstadshuse såvel arkitektonisk som kulturhistorisk og miljømæssig fredningsværdi. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal: 33/18

Sagsbehandling:
Type: Bevaringsdeklaration
Dato: 5/7-1990
Kommentar: Hele ejendommen
Journal: 426/325-0001

Dokumenter:

Dokumenttype: Undersøgelse

Beskrivelse: “Algade 025, “”Rasmus Langelands gård””, “”Kongegården””, matr.nr. 10b, Korsør bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 13 sider samt tegninger. Chr. Axel Jensen. Udateret. Algade 025, “”Rasmus Langelands gård””, “”Kongegården””, matr.nr. 10b, Korsør bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider samt fotografier. Ruth og Søren Lundqvist. August 1984. ”